Top

Travel Service používa prívlastok „líder chartrových letov v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku“. Tento rok má však o publicitu postarané viac ako po minulé roky. V posledných mesiacoch zaujal niekoľkými negatívnymi správami.